THE COLLECTION

Álvaro Seixas Untitled (Álvaro Seixas) 2017 Permanent marker on paper 16.9 x 11.8 inch